Dimarts, 5 de desembre de 2023
14 Cº 7 Cº

Servei al Ciutadà. Ofertes de feina

2018

PLAÇA ARQUITECTE FUNCIONARI INTERÍ I BORSA DE TREBALL 2018-2020

  • Podeu consultar les bases aquí.

BORSA TREBALL CONSERGE ESCOLA

  • Podeu consultar les bases aquí.

2017

 

ANUNCI sobre l' aprovació de Bases per a la formació de borsa lloc de treball auxiliar administratiu destinada a cobrir, mitjançant nomenament interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'ajuntament dels Pallaresos.

1. Bases

2. Anunci BOPT sobre aprovació de Bases

3. Instància presentació sol·licituds

4. Decret aprovació relació admesos i exclosos, i fixació data inici proves.

5. Decret aprovació definitiva relació admesos i exclosos i fitxació data inici proves

6. Anunci resultat prova de català

7. Anunci resultat prova teòrica

8. Anunci resultat prova pràctica

9. Anunci resultat fase concurs i entrevista personal

10. Anunci resultat procés selectiu i formació de borsa de treball

 

EDICTE: atès que finalitza el mandat del jutge de Pau titular, es posa en coneixement de totes les persones que estiguin interessades en desenvolupar el càrrec esmentat i reuneixin els requisits legals, poden presentar la seva sol·licitud acompanyada de currículum a les oficines de l'ajuntament durant el termini d'un mes comptat de de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. (25 d'abril de 2017)

1.EDICTE

 

ANUNCI sobre l' aprovació de Bases del procés selectiu per a la provisió interina, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dues places d' agutzil-vigilant de seguretat pública, vacants a la plantilla de personal, amb formació de borsa de treball.

Per Decret de l' alcaldia núm. 700/2016 de 29 de Desembre de 2016 es van aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per la provisió interina de dues places d' agutzil-vigilant de seguretat pública, vacants a la plantilla de personal, amb formació de borsa de treball.

Podeu consultar l' anunci a l' enllaç adjunt:

1.- Bases

2.- Publicació al BOPT número 19 del 27 de gener de 2017

3.- INSTÀNCIA

4.-Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

5.-Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos i dates de les primeres proves

6.- Acta del tribunal de les proves de selecció

7. Proves físiques 27 d'abril de 2017

8. Prova teòrica 03 de maig de 2017

9. Resultat prova de cultrura general 04 de maig de 2017

10. Resultat prova pràctica 04 de maig de 2017

11. Resultat prova psicotècnica de 11 de maig de 2017

12. Acta final procés selecció de data 11 de maig de 2017

 

 

 

ANUNCI BORSA DE TREBALL

OFERTA SUPERMERCATS SPAR

LLOC DE TREBALL: CAIXER/A REPOSADOR/A O CARNISSER/A

VACANTS: 2

DESCRIPCIÓ: Fragadis sl, cadena de supermercats dedicada al sector de l'alimentació (Supermercats SPAR), amb un sòlid projecte d'expansió necessita cobrir diferents llocs de treball.

EXPERIÈNCIA: Més de 6 mesos

Jornada: Completa

Contracte: 6 mesos

FUNCIONS: Es necessita personal de botiga, realitzarà les següents funcions/tasques:

- Venta i reposició dels productes

- Manteniment del lloc de treball

- Atenció al client

- Coordinació del personal

S'ofereix la integració a un projecte d'empresa consolidada, a un bon ambient de treball. Formació a càrrec de la empresa i possibilitat de promoció interna.

Enviar Currículum Vitae a l'atenció de Sergio Martín a l'adreça rrhh@fragadis.es.

 

2016

PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA ORDINÀRIA D'OFICIAL 2A ( CATAEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2/IV), PLAÇA ADSCRITA A ÀREA 02 NETEJA PÚBLICA VIÀRIA AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

1.- Bases per la contractació laboral temporal plaça adscrita a Àrea 02 neteja pública viària Ajuntament dels Pallaresos

2.- Llistat admesos i exclosos

 

BASES PER A LA FORMACIÓ DE BORSA LLOC DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU (SUBGRUP DE FUNICIO C2/ CATA PROFESSIONAL LABORAL IV) DESTINADA A COBRIR, MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ O CONTRACTACIÓ TEMPORAL, POSSIBLES VACANTS O SUBSTITUCIONS DE PERSONAL DE PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases publicades al BOPT número 10 de febrer de 2016-número 27

2.- INSTANCIA

3.- Llistat admesos i exclosos

4.- Llista definitiva admesos i exclosos

5.-Llista admesos i exclosos prova de català

6.-Resultat definitiu

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D'INTERINATGE PLAÇA D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2/IV) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

1.- Bases publicades al BOPT número 77 de 22 d'abril de 2016

2.- Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.- Llistat definitiu admesos i exclosos

5.- Resultat prova català

6.- Resultat prova teòrica

7.- Resultat definitiu

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA PER VACANT PLAÇA D'OFICIAL 2a (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2 / IV), ADSCRITA A ÀREA 02 NETEJA PÚBLICA VIÀRIA AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, AMB FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL

1. - Bases reguladores per a la provisió de vacant d'oficial 2a adscrita a àrea 02 neteja pública viària

2. - Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.-Llistat definitiu admesos i exclosos

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA PEONS COMESES DIVERSES (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases reguladores per a la formació de borsa de treball personal brigada peons

2. - Instància

3.- Llistat provisional admesos i exclosos

4.- Llistat definitiu admesos i exclosos

5.- Resultats prova català

6.- Resultat definitiu

 

ANUNCI BORSA DE TREBALL

Empresa: CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Descripció de l'oferta laboral: Comercialització de productes financers i asseguradors

Categoria: Finances, banca i assegurances

Llocs ofertats: 4

Detalls de les funcions a realitzar: Creació de cartera pròpia de clients en el mercat financer, d'estalvis i assegurador. Incorporació a un Pla de Carrera dins l'empresa amb importants possibilitats de creixement del negoci per tenir oficina pròpia.

Retribució: Interessant retribució

Ubicació: A la província de Tarragona

Requisits:

  • Major de 25 anys
  • Títol de Batxillerat o superior
  • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle
  • És valorarà experiència prèvia en gestió de negoci propi i/o tasques de direcció

Dirigir-se a:

  • E-mail: fcurto@catalanaoccidente.com
  • Telèfons: 636 678 781 Ferran Curto / 659 446 230 Paco Bautista

 

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL C2 / IV) REFORÇ COMPTABILITAT AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

1.- Bases per a la contractació d'aux. administratiu reforç comptabilitat i formació borsa de treball

2.- Llistat admesos i exclosos

3.- Resultats prova català

4.- Resultat definitiu

 

BASES PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ INTERINA PLAÇA DE BIDELL/CONSERGE DE L'ESCOLA SANT SEBASTIÀ (CATEGORIA PROFESSIONAL V / AGRUP. PROF. ORDENANÇA/SUBALTERN), VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, AMB FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES SUBSTITUCIONS

1.- Bases per a la provisió interina de bidell/conserge de l'escola Sant Sebastià amb formació de borsa de treball

2.- Bases publicades al BOPT número 130 de 8 de juliol de 2016

3.- Instància

4.- Llistat provisional admesos i exclosos

5.- Llistat definitiu admesos i exclosos

6.- Resultats prova català

7.- Resultat definitiu

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES, EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

1.- Bases publicades al BOPT número 149 de 4 d'agost de 2016 per a la formació de borsa de treball de personal de neteja

2.- Instància

3.- Llistat admesos i exclosos

4.- Resultat definitiu

 

 

 

 

Descàrregues

Resultats proves físiques concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Resultats prova teòrica concurs oposició places Agutzil-Vigilant
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.