Subscriu-te al butlletí electrònic dels Pallaresos

data actual Data actual
activitat Activitats programades
activitat Veure totes les activitats

 

Creus què és una bona inversió la rehabilitació i reforma de la piscina municipal?

Ofertes de feina

En aquest espai us anirem informant de les ofertes de feina que arribin a l'Ajuntament. Si esteu interessats  en alguna d'ella o truqueu si h ha telèfon de contacte o envieu un e-mail a info@ajuntamentdelspallaresos.cat o truqueu a les dependencies municipals 

Data:  23/05/2014

L'ajuntament ha aprovat la convocatòria per la formació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu (subgrup de funció C2/CAT professional laboral IV) destinada a cobrir mitjançant procediment interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'Ajuntament dels Pallaresos anys 2014-2015.

Les bases s'exposen públicament a fi que puguin presentar-se reclamacions, passat el termini d'exposició pública es procedirà expressament a obrir convocatòria per la presentació d'instàncies.

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

22/05/2014 Aprovació Inicial Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu

14/06/2014 Aprovació Definitiva Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu i presentación de sol.licituts

11/07/2014 Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves 

12/07/2014 Rectificació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves  

21/07/2014 Resultats prova de català

22/07/2014 Resultat de la primera part del segon exercici - prova teòrico/pràctica - qüestionari de 50 preguntes

24/07/2014 S'adjunta l'acta final amb els resultats del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per la formació d'una borsa de treball en les funcions i tasques corresponents al lloc de treball d'auxiliar administratiu destinada a cobrir les possibles vacants o substitucions del personal laboral de la plantilla de l'ajuntament dels Pallaresos, anys 2014 - 2015

Aprovació Inicial Bases del procés selectiu per a la formació d'una borsa lloc de treball auxiliar administratiu destinad

Es fa pública la diligència emesa per Secretaria Intervenció en data 3 de juny de 2014, rectificant un error per omissió detectat a les bases que han de regir el procés selectiu per a la formació d'una borsa lloc de treball auxiliar administratiu (subgrup de funció C2/CAT professional laboral IV)

Aprovació Definitiva Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu i presentación de sol.licituts

Instancia per la presentación de sol.licituts borsa de treball d'auxiliar administratiu

Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves  

Rectificació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves 

Informe proves de llengua catalana

Resultats prova de català del 21 de juliol

Resultat de la primera part del segon exercici - prova teòrico/pràctica - qüestionari de 50 preguntes

Resultats del procés de selecció per la formació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu 2014-2015