Subscriu-te al butlletí electrònic dels Pallaresos

data actual Data actual
activitat Activitats programades
activitat Veure totes les activitats

Ofertes de feina

En aquest espai us anirem informant de les ofertes de feina que arribin a l'Ajuntament. Si esteu interessats  en alguna d'ella o truqueu si h ha telèfon de contacte o envieu un e-mail a info@ajuntamentdelspallaresos.cat o truqueu a les dependencies municipals 

Data:  23/05/2014

L'ajuntament ha aprovat la convocatòria per la formació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu (subgrup de funció C2/CAT professional laboral IV) destinada a cobrir mitjançant procediment interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'Ajuntament dels Pallaresos anys 2014-2015.

Les bases s'exposen públicament a fi que puguin presentar-se reclamacions, passat el termini d'exposició pública es procedirà expressament a obrir convocatòria per la presentació d'instàncies.

ESTAT DEL PROCEDIMENT:

22/05/2014 Aprovació Inicial Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu

14/06/2014 Aprovació Definitiva Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu i presentación de sol.licituts

11/07/2014 Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves 

12/07/2014 Rectificació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves  

21/07/2014 Resultats prova de català

22/07/2014 Resultat de la primera part del segon exercici - prova teòrico/pràctica - qüestionari de 50 preguntes

24/07/2014 S'adjunta l'acta final amb els resultats del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per la formació d'una borsa de treball en les funcions i tasques corresponents al lloc de treball d'auxiliar administratiu destinada a cobrir les possibles vacants o substitucions del personal laboral de la plantilla de l'ajuntament dels Pallaresos, anys 2014 - 2015

Aprovació Inicial Bases del procés selectiu per a la formació d'una borsa lloc de treball auxiliar administratiu destinad

Es fa pública la diligència emesa per Secretaria Intervenció en data 3 de juny de 2014, rectificant un error per omissió detectat a les bases que han de regir el procés selectiu per a la formació d'una borsa lloc de treball auxiliar administratiu (subgrup de funció C2/CAT professional laboral IV)

Aprovació Definitiva Bases de la borsa de treball d'auxiliar administratiu i presentación de sol.licituts

Instancia per la presentación de sol.licituts borsa de treball d'auxiliar administratiu

Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves  

Rectificació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de realització de les proves 

Informe proves de llengua catalana

Resultats prova de català del 21 de juliol

Resultat de la primera part del segon exercici - prova teòrico/pràctica - qüestionari de 50 preguntes

Resultats del procés de selecció per la formació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu 2014-2015